The Carnival of the Animals – Theater & dance performance

Camille Saint Saëns' classical masterpiece revisited with a modern and fanciful touch by Lao-French director Thiane Khamvongsa. Dance, puppets...

PechaKucha Night Vientiane Vol. 8

this event is coming soon host by PechaKucha Vientiane Join us for another evening of PechaKucha talks. This volume's theme is 'Encounters'...

Film Leaders Incubator: FLY

ASEAN-ROK Film Leaders Incubator: FLY2018 (hereinafter FLY2018), an ASEAN-ROK Co-operation Project and a filmmaking workshop co-organized by Busan Film...

LeSFSeminar Broadcast & Live Streaming workshop

  ຂ່າວດີ! ໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2018 ເວລາ 09:00 ເຊົ້າ ຫາ 04:00 ໂມງແລງ . ທາງສະຫະພັນຈະມີງານສໍາມະນາໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ Broadcast & Live Streaming ຈາກບໍລິສັດ NewTek...

WEC logo design competition

ການແຂ່ງຂັນອອກແບບໂລໂກ້ ຂອງ ສູນຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິງ ທ່ານສາມາດສົ່ງຜົນງານແມ່ນວັນທີ 15 ເດືອນ 5 ຫາວັນທີ 14 ເດືອນ 6 ປີ 2018 WEC logo design competition

Gender(ed) in Lao Art

Art historian Anna Koshcheeva analyses the various ways the ‘image of woman’ has been constructed in Lao art over...

Short film competition for 4000$

Hey Guys!! welcome back to MOOM Do you know someone that works in the tourism and hospitality industry? Make a...

Emerging Artists Fair 2018

Emerging Artists fair 2018 vol 2 ກັບມາແລ້ວ.ເທດສະການງານສິນ ທີ່ຮວບຮວມຜົນງານ ຂອງນັກສ້າງສັນ ແລະ ສິນລະປິນ ທັງຮຸ່ນນ້ອຍໃຫຍ່ ຈາກທຸກຂະແໜງການ. ທີມງານ STELLA ຂໍຮຽນເຊີນທຸກທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຊົມການວາງສະແດງສິນຄ້າ, ຜະລິດຕະພັນ, ການສະແດງສິລະປະ, ການສາຍຮູບເງົາ ແລະ...

Drawing the Human Figure

New even is coming soon Host by Alice Dolling artist  3 classes covering the basics of drawing the human figure. BEGINNERS WELCOME /...

The Theater Art Workshop

ສະບາຍດີ ນ້ອງໆ ທີ່ມີຄວາມມັກຮັກໃນການສະແດງ ນີ້ຄືໂອກາດໃນການເພີ່ມທັກສະການສະແດງໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ທີມງານ Stella ພ້ອມດ້ວຍ ZACC ໄດ້ຈັດງານສຳມະນາວ່າດ້ວຍຫົວຂໍ້ "ການສະແດງພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ໃນລະຄອນເວທີ"ເຊິ່ງພາຍໃນງານນ້ອງໆ ຈະໄດ້ພົບກັບວິທະຍາກອນທີ່ມີປະສົບການຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ເພິ່ນຈະມາບັນລະຍາຍໃນຫົວຂໍ້ຂ້າງເທິງ, ນອກຈາກນີ້ ນ້ອງໆກໍຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ເຕັກນິກຕ່າງໆ ທີ່ເພິ່ນໃຊ້ໃນລະຄອນເວທີ, ເພື່ອທີ່ນ້ອງໆຈະໄດ້ເອົາໄປປັບໃຊ້ໃນວຽກງານຂອງຕົນໃນຕໍ່ໜ້າ.   ແລ້ວມາພໍ້ກັນເດີ້ ນັກພະຈົນໄພໃສ້ແຫ້ງ ລາຍງານ