ພົບກັນ ວັນທີ 14-20 ກັນຍາ 2018 10 ໂມງເຊົ້າ ຫາ 8 ໂມງແລງ

– ຊົມຮູບພາບເກົ່າໆ
– ຜົນງານຖ່າຍຮູບຂອງ ຊ່າງຖ່າຍຮູບຄົນລາວ ແລະ
ຫຼາກຫຼາຍກິດຈະກໍາ….

ທີ່ View Mall