ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ບ່ອນລວມຂໍ້ມູນວັດທະນະທຳ
ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ
ໃນລາວ
ແມ່ນເວັບໄຊ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍພັກດັນການຮ່ວມມືກັນໃນຂົງເຂດວຽກງານດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງຜູ່ປະກອບການ ແລະ ສິລະປິນຂະແໜງຕ່າງໆໃນປະເທດລາວ.
ປະຫວັດຫຍໍ້ ສະມາຊິກທີ່ເຮັດວຽກໃນ
ດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ
ຄວາມຄິດສ້າງສັນ
ເຈົ້າຕ້ອງການຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານສິນໃນລາວ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າສະເລີ່ມແນວໃດແມ່ນບໍ່? ເຮົາມາທາງອອກ. ລອງກົດໜ້າ “ສະມາຊິກຂອງເຮົາ” ເພື່ອເລີ່ມການຄົ້ນຫາກັນໄດ້ເລີຍ.
ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ຂ່າວສານ, ກົດໝາຍ,
ການບໍລິການ, ແລະ
ຂໍ້ມູນອື່ນໆ
ເຈົ້າສາມາດກົດໜ້າຕ່າງໆຂອງເວັບໄຊ້ເຮົາເພື່ອສຶກສາວ່າເຮົາຍັງສາມາດຊ່ວຍຫຍັງເຈົ້າໄດ້ອີກແນ່. ຖ້າເຈົ້າມີຄຳຖາມ, ສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ

ສະມາຊິກເດັ່ນຂອງເດືອນ

ຂ່ານສານ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆ

Top Graphic Design Trends 2019: Fresh Hot & Bold 

Top Graphic Design Trends 2019: Fresh Hot & Bold The last quarter of the year 2018 is only a few days in but it already...

Gender(ed) in Lao Art

Art historian Anna Koshcheeva analyses the various ways the ‘image of woman’ has been constructed in Lao art over the past century, and how...

EVAW LAOS: ບໍ່ປະປ່ອຍໃຫ້ຜູ່ໃດໄວ້ຂ້າງຫຼັງ

UN Women ປະຈຳລາວ ໄດ້ຈັດການປະກວດຮູບຖ່າຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ບໍ່ປະປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃດໄວ້ຂ້າງຫລັງ ຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ UNFPA, GDA, UNODC ແລະ ILO,ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກໃນທົ່ວສັງຄົມ ໃຫ້ດຳເນີນການປ້ອງກັນ ແລະ ຍຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໃນທົ່ວປະເທດລາວ. #EVAWLaos2018 #HearMeToo #LaoPDR UN Women Laos launches...

ຂໍ້ມູນອື່ນໆ

MOOM Chat
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start