Lao fashion week and young designer

Profile Information

  • From the Sector:   Lao Company
  • Full Name in English:   Lao fashion week and young designer
  • Full Name in Lao:   ລາວແຟຊັ້ນວີກ ແລະ ໂຄງການສົ່ງເສີມນັກອອກແບບຫນຸ່ມນ້ອຍຂອງລາວ
  • Preferred Name:   Lao fashion week and young designer
  • Gender:   Other
  • Contact Number:   856-212-54808
  • E-mail:   info@laofashionweek.com

Biography

ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການສົ່ງຜູ້ຊະນະເລີດ ລາງວັນທີ 1 ຂອງໂຄງການສົ່ງເສີມນັກອອກແບບຫນຸ່ມນ້ອຍຂອງລາວ ຈຳນວນ 3 ຄົນ (ທ. ບິນລີ້ ສີອຳພັນ ຈັນທະວີຈິດ – ຜູ້ຊະນະເລີດ ປີ 2015, ທ. ວິເສດ ສິດທິລາດ – ຜູ້ຊະນະເລີດ ປີ 2016) ແລະ ນາງ ລີວັນນາ ກູ້ -ຜູ້ຊະນະເລີດ ປີ 201 ໄປສຶກສາດ້ານການອອກແບບອາພອນ ເປັນເວລາ 6 ເດືອນ ທີ່ສະຖາບັນການອອກແບບທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກ ຄືສະຖາບັນ ເອັດສໂມດ ທີ່ມະຫານະຄອນ ປາຣີ ປະເທດຝຮັ່ງ. ສົ່ງທ. ຄຳປູນ ແສງປະກາຍ-ຮອງຊະນະ ເລີດປີ2016 ໄປຝຶກອົບຮົມຕົວຈິງ ເປັນເວລາ 2 ເດືອນ ກັບບັນດາດີຊາຍເນີ້ ແລະ ຫ້ອງເສື້ອຊື່ດັງທີ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທ ໂດຍການຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບ ຫ້ອງເສື້ອ ວໍຣະວັດ, ຫ້ອງເສື້ອຊັ້ນສູງ ເອກະມົນ, ແລະ ຫ້ອງເສື້ອ ພິດນະພັດ. ນອກຈາກນັ້ນ ນັກອອກແບບຫນຸ່ມນ້ອຍຂອງລາວ ທີ່ເຂົ້າຮອບດີເດັ່ນຂອງປີ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນເພື່ອໃຫ້ ຜະລິດຜົນງານການອອກແບບຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງນ້ອຍຄົນລະ 3 ຊຸດ ເພື່ອຮ່ວມສະແດງ ໃນງານ ລາວແຟຊັ້ນວີກ ທີຈັດຂຶ້ນຊ່ວງເດືອນກັນຍາຂອງແຕ່ລະປີ ຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ກັບ ບັນດານັກອອກແບບມືອາຊີບອື່ນໆ.

“ໂຄງການສົ່ງເສີມນັກອອກແບບຫນຸ່ມນ້ອຍຂອງລາວ ໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນອອກແບບອາ ພອນປະຈຳປີ ມາເປັນເວລາ 3 ປີ ແລ້ວ ເພື່ອຄົ້ນຫານັກອອກແບບຫນຸ່ມນ້ອຍຂອງລາວ ທີ່ມີພອນສະຫວັນ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການອອກແບບ ແລະ ຕ້ອງການກ້າວເຂົ້າ ສູ່ວົງການແຟຊັ້ນ.