Kongphat Luangrath

Profile Information

  • From the Sector:   Lao Individual (Freelance)
  • Full Name in English:   Kongphat Luangrath
  • Full Name in Lao:   ກົງພັດ ຫຼວງລາດ
  • Preferred Name:   ອຈ ກົງພັດ
  • Gender:   Male
  • E-mail:   kongphatmaskgal@hotmail.com

Biography

ຜົນງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະເລົ່າເລື່ອງທີ່ເກີດຂື້ນໃນສັງຄົມຜ່ານການລະບາຍສີອະຄີລິກລໄງສູ່ຜືນຜ້າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນບ້ານເຮົາ ຫຼື ເມືອງເພິ່ນກໍດີ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ໃຫ້ເນົາໄດ້ຊື່ນຊົມແລະເກັບກ່ຽວເອົາຄວາມສວຍງາມ