First Modeling

Profile Information

  • From the Sector:   Lao Company
  • Full Name in English:   First Modeling
  • Full Name in Lao:   ເຟີດ ໂມເດັນລີ້ງ
  • Preferred Name:   First Modeling
  • Gender:   Other
  • E-mail:   firstmodelinglao@gmail.com

Biography

“ຜົນງານທີ່ຜ່ານມາກໍ່ພັກດັນວົງການບັນເທີງໃຫ້ມີສີສັນ ແລະ ກ້າວສູ່ລະດັບສາກົນ ທີ່ຜ່ານມາກໍ່ເຄີຍສົ່ງເດັກໃນສັງກັດໂຕເອງໄປປະກວດເວທີລະດັບອາຊີ ແລະ ລະດັບໂລກມາຫລາຍເວທີ ທີ່ສ້າງສື່ສຽງໃຫ້ກັບປະເທດລາວເຊັ່ນ:

– Miss Southeast Asia Tourism Ambassadress 2015 in KL, Malaysia
– Miss Tourism Queen of the year International 2017 in Shanghai China – A representative from Laos is crowned for Miss Friendship
– Mister National Universe 2017 in BKK, Thailand – A representative from Laos get awards for Best Media’s Awards
– Mister Universal Ambassador 2017 in Makassar, Indonesia
– Mister Ocean 2017 in Taiwai
– Miss International 2017 in Tokyo, Japan – A representative from Laos be top8 of the world final day”.

 

 About Yourself

“- ເປັນຫົງໜ້າທີມງານ ຈິດອາສາ ອາສາສະໝັກໃຈຮ່ວມໃຈ ເຮັດກິດຈະກຳຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາມາແຕ່ປີ 2011 ຈົນຮອດປະຈຸບັນ
– ເປັນຊ່າງພາບສະມັກຫລີ້ນ ອີດສະລະ ທີ່ມັກຖ່າຍພາບມາແຕ່ໃດມາ ມັກທ່ຽວຄົນດຽວ ແບັກແພັກໄປເລື້ອຍໆ ເກັບພາບວິຖີິຊີວິດຂອງການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ”