Dork Ya Studio

Profile Information

  • From the Sector:   Lao Individual (Freelance)
  • Full Name in English:   Dork Ya Studio
  • Full Name in Lao:   ດອກຫຍ້າພາມ່ວນ
  • Preferred Name:   ດອກຫຍ້າພາມ່ວນ
  • Gender:   Other
  • Contact Number:   856-020-299890
  • E-mail:   sengsoulixay@gmail.com

Biography

ດອຫຫຍ້າ Studio-Dork Ya Studio ສົ່ງເສີມ ແລະ ສືບທອດສິນປະແບບພື້ນບ້ານປະສົມປະສານຄວາມແປກໃຫມ່ ຄົງໄວ້ແຫ່ງເອກະລັກ. ພວກເຮົາເປັນພື້ນທີ່ໃນການນຳສະເໜີ ສົ່ງເສີມໄວໜຸ່ມທີ່ທັກຮັກໃນການຮ້ອງເພງ, ເຕັ້້ນ, ຟ້ອນ, ລຳ, ການສະແດງ ແລະ ສິນລະປະ ເພື່ອຖ່າຍວັດທະນະທຳໃນຮູບແບບປະສົມປະສານກັບຄວາມເປັນສາກົນ.

 

Dork Ya Studio-ດອກຫຍ້າພາມ່ວນ ແມ່ນເພຈ ທີ່ນຳສະເໜີ ການ Cover ເພງ, ລຳ, ຮູບເງົາສັ້ນ, ເຕັ້ນ ແລະ ຟ້ອນໃນສະບັບທີ່ແວກ