Clay house studio

Profile Information

  • From the Sector:   Civil Society Organisation
  • Full Name in English:   Clay house studio
  • Full Name in Lao:   ເຄຼ ເຮົ້າ ສະຕູດີໂອ
  • Preferred Name:   Clay house studio
  • Gender:   Other
  • E-mail:   sainoy_p@yahoo.com

Biography

ເປັນງານກ່ຽວກັບວິດິໂອກາຕູນເຄື່ອນໄຫວຮູບແບບ stop motion animation.

ເປັນສິລະປິນ ຜູ້ສ້າງກາຕູນດິນປັ້ນ ເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Clay house studio ແລະ ເປັນອາຈານສອນທາງດ້ານ ສື່ສິລະປະ ທີ່ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫ່ງຊາດ.