ສະມາຊິກເດັ່ນຂອງເດືອນ

ລຸງໜວດ ໝາກຫົວໃຈຂອງ CinéArt

ລຸງໜວດ ໝາກຫົວໃຈຂອງ CinéArt ສະບາຍດີທຸກຄົນ ໃນບົດຄວາມນີ້ເຮົາຈະພາມາຮູ້ຈັກກັບອີກໜຶ່ງສະມາຊິກ “ມຸມ” ນັ້ນກໍຄື: ແກ້ວຄຸງ ແສງພະຈັນ ຜູ່ເປັນມາທຸກຢ່າງໃນແວດວົງສື່ສານມວນຊົນ ພ້ອມທັງເປັນຜູ່ກໍ່ຕັ້ງ CinéArt Film ຍ້ອນເວລາກັບໄປຫຼາຍປີກ່ອນ ແກ້ວຄຸງ ພອນສະຫວັນ ແສງພະຈັນ ຫຼື ທີ່ຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກໃນອີກຊື່ໜຶ່ງກໍຄື “ລຸງໜວດ”. ລຸງໜວດກໍເລີ່ມຕົ້ນຊີວິດຊ່ວງໄວໜຸ່ມແບບທຸກຄົນທົ່ວໄປ ແຕ່ພໍຮຽນຈົບໃນລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາກໍເລີ່ມມີຄວາມຄິດຢາກຫາເງິນດ້ວຍຕົນເອງ...

ບຸນໂປນ ໂພທິສານ ສິລະປິນໂດຍຈິດວິນຍານ

ບຸນໂປນ ໂພທິສານ ສິລະປິນໂດຍຈິດວິນຍານ “ບໍ່ວ່າຈະເຮັດວຽກບ່ອນໃດເຮົາກໍຍັງເປັນຟັນເຟືອງຂັບເຄື່ອນສັງຄົມໄປໄດ້”, ບຸນໂປນ ໂພທິສານ ຈາກອາຈານຜູ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນສະຖາບັນຂອງລັດ ກ້າວມາເປັນສິລະປິນຜູ້ນຳຕາມຄວາມຝັນ. ອາຈານ ບຸນໂປນ ເປັນຄົນທີ່ຄິດວ່າ ການທີ່ຈະສິດສອນຄົນນັ້ນບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງສອນໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖາບັນຂອງລັດພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ການປະລະຄວາມຝັນ ແລະ ຕົວຕົນຂອງເຮົາເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ອາຈານບຸນໂປນ ກຳເນີດທີ່ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ...

Clay house studio