ສິລະປະການສະແດງ ຕົ້ນຕໍ ມີ ດັ່ງນີ້:
1. ການຂັບ, ລໍາທ້ອງຖິ່ນ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ເພງຮ້ອງ;
2. ດົນຕີ ພື້ນເມືອງ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາກົນ;
3. ການຟ້ອນ ພື້ນເມືອງ, ຊົນເຜົ່າ, ລາວສະໄຫມ ແລະ ສາກົນ;
4. ກາຍຍະສິນ ແລະ ວິທະຍາກົນ;
5. ລະຄອນ;
6. ການສະແດງເດີນແບບ;
7. ປະເພນີ້ມ່ວນຊື່ນ ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ.

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສິລະປະການສະແດງ, ໝວດທີ1, ມາດຕາ 9
ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດ PDF file ໄດ້ທີ່: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສິລະປະການສະແດງ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here