Top Graphic Design Trends 2019: Fresh Hot & Bold 

Top Graphic Design Trends 2019: Fresh Hot & Bold The last quarter of the year 2018 is only a few...

Gender(ed) in Lao Art

Art historian Anna Koshcheeva analyses the various ways the ‘image of woman’ has been constructed in Lao art over...

EVAW LAOS: ບໍ່ປະປ່ອຍໃຫ້ຜູ່ໃດໄວ້ຂ້າງຫຼັງ

UN Women ປະຈຳລາວ ໄດ້ຈັດການປະກວດຮູບຖ່າຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້: ບໍ່ປະປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃດໄວ້ຂ້າງຫລັງ ຮ່ວມກັບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ UNFPA, GDA, UNODC ແລະ ILO,ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງເພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກໃນທົ່ວສັງຄົມ ໃຫ້ດຳເນີນການປ້ອງກັນ ແລະ ຍຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ...

Emerging Artists Fair 2018

Emerging Artists fair 2018 vol 2 ກັບມາແລ້ວ.ເທດສະການງານສິນ ທີ່ຮວບຮວມຜົນງານ ຂອງນັກສ້າງສັນ ແລະ ສິນລະປິນ ທັງຮຸ່ນນ້ອຍໃຫຍ່ ຈາກທຸກຂະແໜງການ. ທີມງານ STELLA ຂໍຮຽນເຊີນທຸກທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຊົມການວາງສະແດງສິນຄ້າ, ຜະລິດຕະພັນ, ການສະແດງສິລະປະ, ການສາຍຮູບເງົາ ແລະ...

The Carnival of the Animals – Theater & dance performance

Camille Saint Saëns' classical masterpiece revisited with a modern and fanciful touch by Lao-French director Thiane Khamvongsa. Dance, puppets...

Urban Sketchers Vientiane and the Mekong Art Initiative Event

This event is a join event between the Urban Sketchers Vientiane and the Mekong Art Initiative. ນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ກຸ່ມ Urban Sketchers...

Contemporary Dance Workshop Fanglao

Say hi to all our MooM members here we come with the new event from our member fanglao Artist Residency...

The combination between old community and business as Hostel

ธุรกิจใหม่ในชุมชนเก่า การผสมวัฒนธรรมผ่าน Hostel  Posted On 15 July 2018 nopphawhan.t “เมื่อสักประมาณ 6 ปีที่แล้ว เวลาเราบอกใครว่า จะขอเช่าตึกทำโฮสเทล มีแต่คนบอกว่า ห๊ะ! คืออะไร? ถึงขั้นบอกว่าไม่รู้จัก ไม่ให้เช่า แต่เดี๋ยวนี้มีขึ้นป้ายเลยว่า ให้เช่าสำหรับทำโฮสเทล ทุกคนรู้หมดแล้วว่าโฮสเทลคืออะไร” ที่พักราคาไม่แรง...

Short film competition for 4000$

Hey Guys!! welcome back to MOOM Do you know someone that works in the tourism and hospitality industry? Make a...

The World’s 10 Hardest Countries to Visit

The World's 11 Hardest Countries to Visit Alex Jordan Travel Editor Updated: 3 August 2018 Not all countries in the world have the...